Џони пушти го бе, добро е, го фативме!

А Џони го грабнал криминалецот за ногата и нема сила што ќе го натера да пушти.