10 трикови како на најубедлив начин да го искажете вашето мислење (важи за деца, партнери и соработници)

Примената на сила во секојдневниот живот вербално или физички не е добра идеја. Доволно само да ги совладате основите на уметноста на убедувањето и да научите да ги мотивирате другите да прават работи кои ќе се во ваша корист.

Постојат општи правила за градење реченици што ги прават другите луѓе да го прифатат вашето гледиште.

1. Ослободете се од генерализациите

2. Наведете го времето и датумот

3. Кажете „и“ наместо „но“

4. Поставете отворени прашања

5. Покажете му на лицето со кое разговарате дека се обидувате да го решите проблемот

6. Избегнувајте типични негативни конструкции

7. Започнете со вашето барање со „Јас би бил благодарен …“

8. Користете мотивациско одбивање

9. Кажете „не сега“ наместо „не“.

10. Ангажирајте ги другите луѓе со „вие“ и „ние“.