3… 2… 1… Скокај! Не се обидувајте да го имитирате ова!

Човекот има падобран на грбот, пука од самодоверба и личи како да знае што прави. Но, ова е екстремно опасно по живот!