7 женски прашања, кои секој маж ги слушнал, но го премолчел одговорот

1. Вкусно ли е?
2. Што, 100 евра да не се многу?
3. Што означува овој патен знак?
4. Може ли уште еднаш?
5. Дали овој фустан ме прави дебела?
6. Не ли ти тежи?
7. Малку задоцнив. Не се лутиш, нели?