А сега машкото дете ќе прави склекови…

Прво сестричката направи една импресивна серија, а потоа машкото дете дојде на сцена :).