Бојко Борисов сам сфатил како се мести заштитна маска против Корона?! Нели и преку очите влегувало чудото…

Се изрезили човекот за сите пари и му се смее цел свет.