Чудна арапска свадбена традиција

И кај нас на времето се пукаше на свадби, но овој малку повеќе претера.