Дедото има јака техника за брзо симнување од покривот на куќата

Прашањето е како се качил на покривот по овие две цевки?