Детево прави закон магионичарски трик! Каде исчезна влажното шамивче?! Гледајте!

Споделете и со другарите, да видат и тие :).