Девојчето прави експеримент со алкохол и банкнота која гори, но ситуацијата брзо излезе од контрола

Не правете го ова дома, како што не требаше да го прави ниту таа!