Девојката дава кош без гледање, ама заборави што јадела вчера

Не само вчера, кошот ја ресетира комплетно.