Девојката имаше многу лоша вечер

Едноставно се најде на погрешно место, во погрешно време.

За да биде трагедијата поголема, и паркираниот автомобил се најде на погрешно место во погрешно време.