Девојката става цело пенкало во носот?! Чекај, чекај, како?

Поука: Не верувајте во сѐ што ќе видите на интернет. Проверете ја информцијата и погледнете од друг агол.