Двајцата мозоци се сетија како да го скршат долгото дрво на два дела

И навистина на крај двете дрва паднаа на земјата.