Еве кои мерки на ЕУ ќе треба да ги почитуваме доколку сакаме да патуваме оваа лето

Голем дел од луѓето постојано се прашуваат како ќе се одвиваат патувањата во претстојната летна туристичка сезона и додека досега имаше само шпекулации и претпоставки Европската комисија усвои серија мерки кои се насочени кон обезбедување на безбеден начин на патување на луѓето и на овој начин да им помогнат на земјите кај кои најголемиот приход им доаѓа од туризам, но и на авокомпаниите кои претрпеа огромни загуби.

Мерките се однесуваат на сите видови на превоз, вклучувајќи патување си авион, воз, автомобил, автобус и минибус.

Општите упатства на Европската комисија се:

 • Патниците задолжително треба да носат заштитни маски, особено кога мерките за физичко растојание не можат да бидат целосно почитувани во секое време. Маските не мора да бидат медицински.
 • Треба да се обезбеди физичко растојание на контролните пунктови и местата за проверка.
 • Треба да се воспостават специјални ленти за раздвојување на патниците на пристаништата, аеродромите, железничките станици, автобуските станици, фериботските пристаништа и јавните транспортни постојки.
 • Клупите, масите и столовите и сè што поттикнува собири треба да се отстранат или постават на начин што гарантира одржување на физичката дистанца.

 • Може да има помалку патници во автобуси, возови или фериботи, а патниците кои не живеат во исто домаќинство може да бидат одвоени.
 • Персоналот треба да има соодветна заштитна опрема.
 • Дезинфекциите треба да бидат на располагање, а возилата треба редовно да се чистат и дезинфицираат.
 • Храната, пијалаците и другите производи може повеќе да не се продаваат во возила.
 • Продавниците ослободени од државни давачки и други продавници треба да го контролираат движењето на патниците со ознаки на подот и да го ограничат бројот на клиенти.
 • Мобилни апликации со мерки за набљудување и предупредување за контакт со заразено лице може да се користат на доброволна основа. Ваквите апликации треба да работат и прекугранично.

Воздушен сообраќај

 • Протоколите за воздушниот сообраќај ќе бидат донесени во наредните недели и треба да ги вклучат следниве мерки:
 • Вентилацијата на воздухот треба да се засили, со филтрирање на воздухот како што е оној во болниците и вертикалниот проток на воздух.
 • Движењето на авионите треба да биде ограничено и да се намали контактот со екипажот, порано пристигнување на патници на аеродромот; употреба на електронско најавување или нејзино извршување на вендинг машини; намалување на контакт за време на проверка на багажот, безбедносно скенирање и проверка на документи, како и за време на вчитување, истовар и собирање на багажот.

Автобуси и минибуси

 • Задните врати треба да се користат за влез на патникот, а возилата треба да бидат вентилирани со отворање на прозорци, а не со вклучување на климатизацијата.
 • Во минибуси нема да им биде дозволено на патниците да седнат до возачот доколку не е можно физичко раздвојување.
 • Ако е можно, патниците сами ќе се грижат за својот багаж.

Железница

 • Фреквенцијата и капацитетот на возовите треба да се зголемат доколку патничкиот сообраќај треба да се намали.
 • На кратки растојанија патниците треба да остават празни места меѓу себе, освен оние од истите домаќинства.
 • Вратите треба да се отворат автоматски на секоја станица или возачот ќе ги отвори рачно.

Автопат

 • Треба да се одржува високо ниво на хигиена на терминалите, местата за одмор на автопатите, паркинзите како и бензинските пумпи.
 • Со патничкиот сообраќај треба да се управува на границите.
 • Кога не може да се обезбеди задоволително ниво на јавното здравје, треба да се земе предвид затворањето на границите.