Галиумот е метал кој се топи на телесна температура

Зошто вакви експерименти не ни правеа на часовите по физика или хемија? Температурата на топење на металот е 29°C.