Госпоѓата не очекуваше дека фонтаната почнала да работи уште во мај

Можеби некој од контролната соба ја виде како застанала, па ѝ пушти малку водичка да ја разлади.