Хуманиот човек, заклучен дома, успеа да стекне доверба кај гулабот, за да може да му помогне

Еден маж во Париз започнал да ги храни гулабите кои се појавувале на прозорецот на неговата соба погладни од вообичаеното, поради недостаток на луѓе на улица заради карантинот. Еден ден забележал дека несреќен гулаб одвај одел со парче конец испреплетено во канџите.

Гулабот на почеток беше многу плашлив и не сигурен, но постепено и трпеливо, човекот започна да ја стекнува довербата на животното.