И да немаш клаустрофобија, на вакво работно место ќе ти се развие

Работната задача на човекот е да провери на лице место дали бунарот е добро ископан.