Како да си ја земеш топката од дворот на комшијата, ако тој има агресивно куче

Кучето не пушта никој да му стапне во дворот, многу е брзо и екстремно агресивно. Единствено интелигенцијата не му е јака страна :).