Како деновиве се служи познатото еспресо во Италија?

Екстремните времиња бараат екстремни мерки на претпазливост! Само на дистанца!