Како дошло така пошло: Работникот најде телефон во песокот и погледнете што му се случи потоа

За големо чудо, телефонот работеше!