Како индиската полиција јавно ги казнува непочитувачите на карантинот?

Не ги тепаат директно, туку ги тераат да прават малку повеќе „гимнастика“ :).