Како стотици холандски трактористи го одбележаа празникот на трудот 1 мај?

Бидејќи мора да се запази социјалната дистанца, трактористите останаа во своите кабини, а протестираа само со запалените светла на тракторите.

Полицијата на крај го прекина настанот за да не дојде до спонтано, масовно собирање на повеќе луѓе.