Канцеларија со посебен агол во кој вработените може да спортуваат малку… Лоша идеја!

А еве и зошто: