Кој рече дека дебелите луѓе не биле брзи? Гледајте како дечково ги „намачка на леб“ соучениците!

Штета што ногата му откажа, но дека има сила и брзина, никој не може да порекне.