Која е разликата меѓу милионер и милијардер?

Многу е тешко да се каже, но ако погледнете повнимателно, сигурно ќе ја забележите.