Кое е најголемото нешто што може да го лапне човек? (виц)

Учителката ги прашува децата:
– Деца, кое е најголемото нешто што може да го лапне човек?
– Цело јаболко, учителке.
– Друго, деца?
– Еден портокал, учителке.
– Друго? Кажи, Зоки!
– Телевизор, учителке.
– Е како така телевизор бе Зоки?
– Секоја вечер кога си легнувам, го слушам тато како ѝ вели на мама: „Ајде гаси го телевизорот и лапај го!“