Кога црквите се затворени, а вие мора да запалите свеќа за здравје, на помош доаѓаат програмерите

Благодарение на изолацијата, информатиката навлезе и во области во кои ни на крај памет немаше да ни падне дека некогаш ќе навлезе.

Човеков на пример сакаше да си запали свеќа за здравје онлајн и како што е ред, му излезе прво да плати околу 50 денари :).