Кога мајсторите ќе оплескаат, оплескано е засекогаш

Единствено решение за ваквите смешни мајсторски грешки е рушење и правење од почеток.