Кога мислиш дека твојот Џип може да се качи секаде…

Останува уште да видиме каков срам мораше да изеде на крај :).