Кога прв пат во животот ѕидаш ѕид

Има една направа која што се вика либела (васервага), но мајсторот мисли дека не му треба, затоа што и од око ќе го направи доволно прав :).