Кога ветерот е малку посилен од потребното, сурфањето на вода може да се претвори во сурфање на воздух

Во двата случаи е екстремен спорт и е многу интересно, само треба да се внимава при приземјувањето.