Корона вирусот ништо не им можел на Црногорците затоа што биле многу силни луѓе

Овој црногорски пар се единствените туристи во Милано и гајле си немаат од вирусот.