Криминалците во пелени, најдоа начин како да дојдат до нов телефон за гледање цртани

Бидејќи се деца, никој не им обрнува внимание, а за волја на вистината не се ни гледаат многу затоа што се високи по една педа :).