Лопата предизвик кој можат да го изведат само дел од мажите и ниту една жена

Ако некоја успее, нека не демантира со видео ;). Испрати овде!