Мајката си ја носи ќерката во градинка со 100% еколошко возило

Ова е Тесла Модел С, за луѓето од сиромашните земји :).