Мајката точно знае како да се справи со карантинскиот предизвик наречен дете што прашува 1000 прашања

Понекогаш прашањата не се ни од љубопитност, туку од навика, само колку да се праша нешто. Родителите знаат!