Мајмунчето си најде забавно барабанче

Како убаво плеска кога е свежо бричено…