Мачето повеќе не може да ја трпи оваа тортура

По цел ден само тоа па тоа, ставете се на негово место.