Магационерот сака да им покаже нешто на луѓето кои чекаат во редици за да купат резерви на тоалетна хартија

Во магацините на фабриките има залихи и за 2021.