Македонскиот психијатар и пациентот (виц)

Психијатарот му покажува на пациентот лист со дамка од мастило:
– Што гледате?
– Гледам тажен, осамен човек, уморен од справување со идиоти, со ниска плата, напорна работа и мизерен, неправеден живот…
Психијатарот си ги брише солзите и вели:
– А на сликата?