Малото италијанско девојче веќе го научило јазикот и задолжителното покажување со рацете додека зборува

Значи на Италијанците им е вродено покажувањето со рацете и да бидат драматични кога зборуваат :).