Мажот бил на ноќен риболов со автомобилот на жената, но нешто си заборавил под седиштето

Жената дојде до правилен заклучок на крајот од видеото :).