Моментот кога заврши вонредната состојба во Португалија

Некои луѓе едноставно не сакаат да ја сфатат сериозноста на ситуацијата па си прават смешни финти.