Моторџиска лекција број 1: Девојката секогаш седи позади тебе!

Овој моторџија ја научи лекцијата на потешкиот начин.