Можете ли да го матирате црниот во 2 потега? Ајде шахисти да ве видиме!

Вие сте со белите фиури и вие сте на потег.