Можете ли да го пронајдете мачето на секоја од сликите? (2 дел)

Ако сакате да го видите решението, кликнете на секоја од сликите.