Најбрзиот и најубав начин да смириш расплакано бебе

Има ли поголемо задоволство за едно дете од ова?