Најпопуларната „честитка“ во светот денес

Само внимавајте да не ја дадете на некој кој не сака црн хумор!